Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht valt uiteen in huur van woonruimte en bedrijfsruimte, maar valt onder de laatste nog eens uiteen in het huurrecht voor middenstandsbedrijven en het huurrecht voor overige bedrijfsruimte, beide met verschillende regelgeving. In dit artikel wordt nader uiteengezet wat de verschillen zijn in de typen bedrijfsruimte alsook de verschillen in de regelgeving. Middenstandsbedrijfsruimte Middenstandsbedrijfsruimte wordt…

Opzeggronden voor verhuurder woonruimte

Door de grote bescherming voor huurders heeft de verhuurder niet veel mogelijkheden om de huurovereenkomst van woonruimte op te zeggen. Op grond van artikel 7:274 lid 1 Burgerlijk Wetboek kan de verhuurder hiervoor de volgende limitatieve opzeggingsgronden gebruiken: wanprestatie, de woonruimte dringend nodig voor eigen gebruik, wijziging van het huurcontract, een geldend bestemmingsplan en een…

Vrije advocaatkeuze!

We hebben er eerder op onze website al een bericht aan gewijd, maar toch lijkt het erop dat nog steeds niet veel mensen weten dat je indien je een rechtsbijstandverzekering hebt niet altijd gebonden bent aan de door de rechtsbijstandsverzekeraar toegewezen jurist. Het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) heeft alweer enige tijd geleden (7…

DOORSTART AB DONKERS MODESCHOENEN

De curator van de in faillissement verkerende vennootschap Ab Donkers Modeschoenen B.V., mr. J.C. Siebert, heeft per 14 november 2014 een doorstart gerealiseerd voor drie winkels van Ab Donkers. Het gaat om de vestigingen in Den Haag, Haarlem en Laren. De doorstartende partij heeft de garantie afgegeven dat minimaal 15 van de 23 arbeidsplaatsen behouden…

Rechtsbijstandverzekering? Vrije keuze advocaat!

Rechtsbijstandverzekering? Vrije advocaatkeuze!  Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering recht heeft op een door hem- of haarzelf vrij gekozen advocaat. Hierbij maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is. Zowel een ondernemer…

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april

De oplossing voor de aangiftestress van 1 april: Siebert & Becker Belastingkundigen en ZPservice regelen uitstel en geven deskundig advies 1 april nadert met rassen schreden. Voor veel  ZZP’ers en DGA’ers is dit een stressvolle periode. De schoenendozen en broekzakken moeten weer geleegd worden voor alle bonnen en facturen om de aangifte inkomstenbelasting in te…

Conflictbemiddeling of mediation

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek…