Gronden verzet tegen dwangbevel

In de verzetprocedure ex artikel 17 Invorderingswet tegen een dwangbevel en de ten uitvoerlegging hiervan dienen de gronden goed gemotiveerd te worden. Er bestaan diverse gronden die tot een succes in de procedure kunnen leiden. Allereerst kan de Belastingdienst formele fouten gemaakt hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan het versturen van een dwangbevel naar een verkeerd…

Ontvanger alimentatie moet zelf aan de bak!

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 juni 2016 bepaald dat de alimentatieplichtige het recht heeft om periodiek te controleren of de alimentatiegerechtigde wel voldoende inspanningen verricht om een eigen inkomen te verwerven. Over het algemeen mag namelijk van een alimentatiegerechtigde verwacht worden dat die zich zal inspannen om in het eigen levensonderhoud te voorzien.…